यूहन्नाले लेखेका सुसमाचार (Gospel of John in Nepali)

यूहन्नाले लेखेका सुसमाचार (Gospel of John in Nepali)

By Nepali Christian Ministry

  • Release Date : 2013-07-24
  • Genre : Bible Studies
  • FIle Size : 10.65 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

यूहन्नाले लेखेका सुसमाचार (Gospel of John in Nepali) यो नेपाली बाइबलको यूहन्नाको किताब हो । यो पुरा बाइबल हैन । तर यस किताबले तपाईलाई ियशुको प्रेमलाई परिचय गराउने छ । यो किताबको आउदो अपडेटमा हामी अन्य धेरै कुरा ल्याउने छौ ।

keyboard_arrow_up